Discipline is de deugd die geplant is in gehoorzaamheid en die uitbloeit in zelfbeheersing1

Bij deze quote denk ik meteen aan het verhaal van een Navy Seal veteraan die over zijn ervaringen in de oorlog vertelde. Hij haat oorlog, maar mist nog steeds de kameraadschap binnen het leger. De zware trainingen en beproevingen, de gezamenlijke bereidheid je leven te geven. Dat begon allemaal met keiharde discipline.

Zijn verhaal deed mij denken aan Paulus, die voorbeelden gebruikt uit het leger om geestelijke principes uit te leggen, en de gelovige ‘soldaat van Christus’ noemt (2 Tim. 2). Christus, oorlogvoerende Koning in gerechtigheid (Openbaringen 19), en Here van de hemelse legermachten. Paulus was zo’n geestelijke Navy Seal. Zo’n soldaat waar er maar weinig van zijn.

Hieronder 3 conclusies uit het verhaal van de veteraan, waarvan ik in Paulus het geestelijke voorbeeld terug zie.

Discipline staat gelijk aan vrijheid

De veteraan vertelde hoe je vrijheid alleen kunt bereiken door discipline. Zonder discipline ben je een slaaf van verkeerde dingen, of van jezelf. En kun je niet vrij zijn. Je hebt niet 24/7 motivatie of wilskracht en dan maakt discipline dat je gewoon doet wat je moet doen. Bovendien ben je zonder discipline niet betrouwbaar voor hen die van jou afhankelijk zijn, en hun leven in crisissituaties aan jou moeten kunnen toevertrouwen.

Zelfbeheersing is ook een vrucht van de Heilige Geest. En de ’training’ van heiligmaking werkt ook zelfbeheersing uit. Paulus zei: ‘maar ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen2‘.

Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien, na anderen gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word.3

Over commando-training gesproken ;)

Ik hou van beproeving, het legt mijn zwaktes bloot en brengt het beste in mij naar boven

Je kunt het je bij zo’n Navy Seal helemaal voorstellen. Hoe zwaarder de beproeving, hoe groter de voldoening. Paulus kende ook die kracht van beproeving. Het legde zijn zwaktes bloot, en tegelijkertijd kwam daardoor het Beste in hem naar boven. Daarom hield Paulus ook van beproeving.

Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden: in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus’ wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.4

Ik ben bereid mijn leven te geven

Dat is de mindset van een veteraan. Vele families missen een vader, zoon, dochter of moeder omdat zij hun leven hebben gegeven voor hun naaste en hun land. Paulus was ook bereid te sterven voor zijn vaderland, het Koninkrijk van God. Het heeft hem dan ook daadwerkelijk het leven gekost. Die veteranen-mindset stroomde door zijn bloed:

Maar Paulus antwoordde: Wat doet u nu dat u huilt en mijn hart week maakt? Want ik ben bereid, niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven in Jeruzalem voor de Naam van de Heere Jezus.5

Over kameraadschap gesproken: Op Paulus kon je bouwen onder de zwaarste omstandigheden. Hij was zelfs bereid vervloekt te zijn en afgesneden van Christus, als hij daarmee zijn broeders kon redden.

Want ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn, weg van Christus, ten gunste van mijn broeders, mijn verwanten wat het vlees betreft.6

‘Hoe moeten we je bedanken voor je dienst?’ Die vraag kreeg een veteraan van een interviewer. Hij antwoordde iets in de strekking van: Zet mij niet op een voetstuk. Volg mijn voorbeeld in jouw eigen werk en leven. Jij betaalt met je werk belasting, en maakt het op die manier mede mogelijk dat wij de held kunnen uithangen. Zo maken we samen ons land en de maatschappij beter.

Paulus was ook niet op zoek naar eer of dank. Hij zou ons maar 1 boodschap willen meegeven:

Wees navolgers van mij, zoals ik navolger van Christus ben.Lijd verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus.8

1. Vrij vertaald uit een quote van Ted Malloch
2. 1 Korinthe 6:12
3. 1 Korinthe 9:27
4. 2 Korinthe 12:9-10
5. Handelingen 21:13
6. Romeinen 9:3
7. 1 Korinthe 11:1
8. 2 Timotheüs 2:3
Alle bijbelteksten in deze blog zijn ontleend aan de bijbel in de Herziene Statenvertaling

Heb je een verzoek of wens voor een bepaald onderwerp, voor een van de volgende blogs? Laat het weten via ons contactformulier.