Kerst is een heidens feest. Welles. Nietes. De Heere Jezus is niet geboren in december. Dat is allemaal bedacht door die heidense keizer. En dan die kerstbomen. Prachtig! Welnee, pure afgoderij. Cadeaus dan? Uiting van dankbaarheid! Welnee, kapitalistisch egoïsme!

Waar is die goeie ouwe tijd gebleven? Die discussies gingen ten minste nog ergens over. Toen kon je nog lekker gelijk hebben. Dat is nu wel anders! We hebben nu echte vraagstukken. Alhoewel, men was in de tijd van Jozef en Maria natuurlijk niet gevaccineerd. En al helemaal niet geboosterd. Maar zouden ze dat wel geweest zijn in deze tijd? Welles. Nietes.

Van keizer Augustus (zie je wel! Niks met december te maken, het is gewoon een complot) moesten ze een QR code halen. De ouderwetse versie dan. QR betekent: Quick Response. Jaja, toen moest je ook al meteen reageren. En dat zonder big tech.

Big government, oftewel, allesbepalende overheid, dat was er dan wel weer. Toch nog iets om te klagen. Geen democratie, helaas. Of toch niet helaas. Democratie bestaat namelijk niet. Tenzij je gelooft in The Big Great Reset. Kijk maar naar Den Haag. Zonder Den Haag hadden we pas echt vrede op aarde. Aan ons ligt het niet uiteraard. Wij weten hoe het echt zit. Q-Error

Wat kan ons nog samenbrengen? Aha, samenbrengen, dat is het! We mogen niet samenkomen, dat scheelt CO2. Goed voor het maatschappelijk klimaat. En goed tegen oververhitting van onze aarde belevingswereld. Geen samenzijn betekent namelijk ook: geen verdeeldheid? Want waar mensen samenkomen… …is  verdeeldheid vrede op aarde? Heel verdacht allemaal…

Whatever. Vroeger was alles beter. Echt waar. Toen had je pas echte sterren! En toen kon je ten minste nog 3 wijze mannen vinden. Al is niet zeker of het er 3 waren, en of ze uit Twente kwamen. In ieder geval uit het oosten.

Bezinning

Gelukkig zijn Gods gedachten en wegen zoveel hoger dan die van ons (Jesaja 55). Wij hadden namelijk nooit zo’n prachtig heilsplan kunnen bedenken. Dat is het mooie van deze tijd. Hopelijk even geen gezeur of onzin. Een loflied zingen… Zijn wonderen overdenken.

Maria was vermoedelijk een jaar of 15, 16. Zij moest in hoogzwangere toestand ongeveer 110 kilometer afleggen. Lopend, of op een ezel naar Bethlehem om zich te laten registreren. Hoe dat zat met haar grondrechten?

Maria had wel wat anders om zich druk over te maken. Gerechtigheid van God. Het ging namelijk over de toekomst van het kind dat zij in zich droeg. De Zoon van God. Het Kind dat zij droeg was ook haar God… Hij, die haar een toekomst en een erfenis moest geven in plaats van andersom. Hij, van wie ook zij vergeving van zonden nodig had.

Precies. Kan niet anders of je komt tot de conclusie dat het wonder van God nog groter is dan je al dacht…

Maria had geen plaats in de herberg. Maar wel in het heilsplan van God.

Mij geschiede naar uw woord

Dat sprak ze tot de engel die bij haar kwam met die wonderlijke boodschap dat uit haar de eeuwige Koning geboren zou worden.

Zij was gehoorzaam en toonde geloof. Wat een voorbeeld! Mij geschiede naar uw woord. Dat die houding ook onze houding mag zijn!

God doet alles overeenkomen met Zijn plan (lees ook de blog:  Komt alles tezamen). Zijn wij erbij, zoals de herders, en later de wijzen, Simeon en Anna?

Dan komen we onder de indruk van Wie Hij is.

Maria kon Hem het leven niet geven.

Onze Koning leeft al van eeuwigheid af. Hij IS de IK BEN. Hij is de Bron van alle leven. Hij heeft Maria het leven gegeven en niet andersom!

Jozef kon Hem het koningschap niet geven.

Dat was niet alleen omdat God bij Jechonia (Jeremia 22), Jozefs voorvader, vanwege diens ongehoorzaamheid, de koninklijke lijn heeft verbroken. Er zou namelijk een andere Koning komen. Een die ver boven David uit zou stijgen, alhoewel Hij ook Davids Zoon wordt genoemd. Hij is echter ook de Wortel van het geslacht van David. Een Koning. die heerst over heel de schepping. Over hemel en aarde.

Hij was al Koning van voor de grondlegging der wereld. Niemand kon Hem geven wat Hij altijd al was. Hij is de enige Mens die als koning geboren is!

Maria en Jozef konden Hem het priesterschap niet geven.

Je kunt de lijnen volgen van de koninklijke- en priesterlijke geslachten. Prachtig! Maar er moest een ander soort priester komen: Een naar de ordening van Melchizedek. Jezus is Borg van een zoveel beter verbond. Een priesterschap, niet bekrachtigd door erfenis van mens op mens, maar door eedzwering van Zijn Vader in de hemel. (Lees de Hebreeënbrief maar!)

Geen offer kon Hem zalig maken

Hij is namelijk Zelf het volmaakte Offer en de Zaligmaker. In Hem is geen zonde of ongerechtigheid. De bijbel spreekt over de eerste Adam en de tweede (laatste) Adam (Christus). De eerste bracht de zonde in de wereld. De laatste Adam heeft de zonde teniet gedaan!

Geen hart kan zijn heerlijkheid bevatten…

En geen mens kan alle rijkdom in Christus onder woorden brengen. Hij is de Eerstgeborene in de familie van God. En van je familie moet je het maar hebben… Ere zij God.

Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping.1

Vier Zijn grootheid. Je kunt van Hem nooit teveel verwachten. Zijn heerlijkheid is oneindig veel groter dan wij kunnen bidden of beseffen…

Vier Zijn goedheid. Zijn verbondstrouw faalt nooit.

Vier Zijn komst. In Bethlehem (huis van brood), werd het Brood des Levens geboren.

Vier Hem. Hij is de Vrede die op aarde kwam.

Vrees Hem. Want Hij is een verterend vuur.

Gezegende tijd gewenst!

1. Colossenzen 1:15, ontleend aan de bijbel in de Herziene Statenvertaling

Heb je een verzoek of wens voor een bepaald onderwerp, voor een van de volgende blogs? Laat het weten via ons contactformulier.