Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen2023-07-04T19:02:00+02:00
Waarom alleen Jezus?2023-07-06T23:58:52+02:00

Wij zijn geschapen om God te verheerlijken en aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn.

Romans 8:28-29 (HSV) En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.

De Schrift is er duidelijk over. We zijn niet geschapen voor onszelf, maar om God te verheerlijken. Alles wat we meemaken in ons leven is niet in de eerste plaats voor onze geestelijke groei. Natuurlijk weet God wat goed voor ons is. Zorgt Hij voor ons.

Psalm 103:11 (HSV) Want zo hoog de hemel is boven de aarde,
zo is Zijn goedertierenheid machtig over wie Hem vrezen.

Hij houdt rekening met het feit dat we stof zijn.

Psalm 103:14 (HSV) Want Híj weet wat voor maaksel wij zijn
en blijft bedenken dat wij stof zijn.

Onze geestelijke groei en welzijn zijn nooit een doel op zichzelf, maar een middel om het grote doel te dienen, namelijk dat wij gelijkvormig worden aan het beeld van Gods Zoon, Jezus Christus. Wij staan dus per definitie nooit centraal in Gods heilsplan. Alle zoete verhaaltjes ten spijt.

Paulus is een voorbeeld van iemand die niet op zoek was naar zijn eigen geestelijke groei. Hij zei niet: Het lijden dat ik meemaak is goed voor mij en mijn geestelijke groei. Nee, hij zei: Het lijden zorgt ervoor dat God machtig is. Dat Christus zichtbaar wordt. Hij was bezig met de groei van Christus in zijn eigen leven, en dat van de gelovigen. Dat blijkt wel uit de volgende teksten:

Filippenzen 1:20b (HSV) maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu grootgemaakt zal worden in mijn lichaam, of het nu door het leven is of door de dood.

Galaten 4:19 (HSV) mijn lieve kinderen, van wie ik opnieuw in barensnood ben totdat Christus gestalte in u krijgt.

Alleen Jezus. Niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.

Galaten 2:20 (HSV) Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.

Ga naar de bovenkant