Alleen Christus

Vroeger was alles beter!?

Je kent het wel. De gesprekken over vroeger, toen dingen nog waren zoals ze zouden moeten zijn. Tenminste, dat denken we. Mensen verlangen wel vaker naar vroeger. Misschien tien, twintig, dertig jaar, of zelfs nog langer geleden. Tijden waarin God krachtig werkte en die we ons nog zo goed kunnen herinneren. Het is niet voor niets dat zoveel christenen verlangen naar de tijd van de vroege kerk, vanaf de uitstorting van de Heilige Geest waarover in Handelingen uitvoerig wordt gesproken. Maar is dat verlangen geheel oprecht en gebaseerd op ware feiten? De vroege kerk werd namelijk niet alleen gekenmerkt door openbaringen, broederschap, tekenen en wonderen. Zij werd ook gekenmerkt door vervolging en martelaarschap. Verscheurde families en gezinnen, gevangenschap, ondraaglijk lijden en dood door kruisiging, steniging en onthoofding. En dat is nog niet eens alles.

Het is oud nieuws…

…wanneer ik zeg dat ons geheugen ons soms danig voor de gek kan houden. En ons vaak romantische beeld van de (niet zelden alleen in onze eigen beleving) zo waardevolle vervlogen tijden ook. We moeten het werk van God, dat Hij gedaan heeft in het verleden koesteren. Tegelijkertijd moeten we niet blijven hangen in het verleden. De Hebreeënbrief schrijver heeft het over de menigte of wolk van getuigen. Dat zijn de mensen die vertrouwd hebben op God en in hun geloof alles hebben overwonnen en doorstaan. Hoewel we deze mensen als voorbeelden gekregen hebben, moet onze focus niet zijn op hen of hun leven. Maar op Hem, die het Voorwerp is van het geloof van de getuigen uit Hebreeën 11. En de Voleinder van het geloof. (Hebreeën 12:1-2). Zo wijst het verleden altijd vooruit naar Hem. En in Hem zijn alle beloften van God ja en amen. En het doel is altijd de verheerlijking van God door ons heen. (2 Korinthe 1:19)

We zien door de kerkgeschiedenis heen…

…een kracht en vreugde die door niets wordt gedoofd. Ondanks de verdrukkingen. De liefde voor God en Zijn Woord heeft vele levens beheerst en verdrukkingen gingen gepaard met diepe vrede en onuitsprekelijke vreugde door de Heilige Geest. Door de eeuwen heen is de Bijbel toegankelijk geworden voor bijna iedereen over de hele wereld. En hebben we (zij het niet volmaakt) onder woorden leren brengen waar we voor staan en in geloven, gebaseerd op het Woord van God, werkzaam door de Heilige Geest. Bijvoorbeeld dat Jezus Christus waarachtig God is en waarachtig Mens. Of de sola’s uit de Reformatie van de 16e eeuw:

  • Sola Scriptura – Alleen door de Schrift
  • Sola Gratia – Alleen door genade
  • Sola Fide – Alleen door geloof
  • Solos Christus – Alleen Christus
  • Soli Deo Gloria – Alleen aan God de eer

Alles gaat voorbij, het Woord van God is echter eeuwig. Alleen Christus. Alleen aan God de eer. Laten we niet alleen kerkgeschiedenis bestuderen. Laten we kerkgeschiedenis maken door de kracht van de Heilige Geest.

Alleen Jezus!